Příbuzenské vztahy: Názvy a pojmenování příbuzných

Jak se řekne bratrancově sestřenici? A jak se nazve synovec bratra mé babičky? A jaký je můj vztah k sestře mého syna, kterou si nevěrný manžel „pořídil“ během trvání našeho manželství? Takové otázky musí řešit nejen jazykovědci, ale i genealogové. O to víc, že se sestavování rodokmenů a vyhledávání předků dostalo na počátku 20. let 21. století tak nějak do módy. Jaké zná čeština příbuzenské vztahy a které z nich mají jednoznačné pojmenování?

Chceme znát, kdo jsme

Zatímco šlechtické rodiny si na pečlivě vedené rodokmeny potrpěly odjakživa, české lidové vrstvy se o své předky masovém měřítku zajímaly v době protektorátu Čechy a Morava. Zájem byl podmíněn nutností – zaměstnanci ve státní sféře museli doložit do třetího kolene svůj nežidovský, árijský původ. V mnoha případech nutnost probudila opravdový zájem, a tak má mnohá rodina více či méně  vypracovaný rodokmen pocházejí z této nepěkné doby. Velká vlna zájmu o rodinné rodokmeny se zvedla na počátku druhé dekády současného století, což jistě potvrdí pracovníci matrik (rodné listy a zápisy v matrikách narození a úmrtí) a dále pracovníci státních archivů a farních úřadů.

Jak pojmenovat své příbuzné?

Nově objevené příbuzenské vztahy však lidé také chtějí pojmenovat (o to víc, že se snaží své „objevené“ příbuzné kontaktovat – a nějak vysvětlit příbuzenský vztah.

Genealogové a právníci dělí příbuzenské vztahy na:

 1. vztahy vzniklé narozením
 2. vztahy vzniklé sňatkem.

Čeština v tomto směru disponuje poměrně omezeným slovníkem, na rozdíl třeba od slovenštiny. Ale možná to je dobře, protože některé vztahy je opravdu asi lepší slovně popsat. Příkladem může být ona „sestra mého syna, která je dcerou mého muže“.

Nejbližší příbuzenské vztahy – názvy

 • Základní jednotku tvoří rodiče: otec a matka. Jejich děti si jsou bratry a sestrami, čili sourozenci.
 • Rodiči otce a matky jsou prarodičebabička a dědeček (děd), aniž by se rozlišovalo, z které strany jsme je získali.
 • Rodiči babičky a děda jsou naše prababička a pradědeček. Výrazu praprarodiče se nepoužívá.
 • Mužský potomek sourozenců našich rodičů je bratranec, ženský potomek je sestřenice.
 • Naše děti jsou synové a dcery, a dětmi jsou i tehdy, když mají všichni stejné pohlavní (i Krok měl tedy děti – tři dcery).
 • Děti našich potomků (dětí) jsou našimi vnuky (chlapci) a vnučkami (děvčata).
 • A jejich děti jsou pravnoučata – pravnuci a pravnučky.

Tím jsme vyčerpali skupinu příbuzných v linii přímé. Ale tím naši blízcí příbuzní nekončí. Obvykle máme příbuzné v řadě nepřímé (pobočné)– to je řečí právníků vztah mezi osobami se společným předkem, aniž jedna z nich pochází od druhé.

 • Dítě našich sourozenců je náš synovec a neteř.
 • Bratr našich rodičů je strýc, sestra rodiče je naše teta. Ale strýcem je i manžel sestry rodiče a teta je i žena bratra rodiče.
 • Prastrýcové a pratety jsou sourozenci našich prarodičů (babičky a děda) a jejich manželé a manželky. Prastrýcové jsou pak všichni sourozenci našich předků, aniž by se přípona pra- násobila.

A pak je tady ještě jeden často dotazovaný vztah – sestřenice a bratranci našich sestřenic a bratranců. Podle Slavomíra Utěšeného (ÚJČ AV) pro tento vztah ve spisovné češtině neexistuje ve spisovné češtině jednoznačně zakotvený výraz. Výrazy jako vlastníci a vlastňata (hromadně),  sestření, sestříně, vlastnice v ženském či bratříňata, vlastníci v mužském případě, jsou chápána jen jako lidová označení vztahu.

Širší rodina vzniklá sňatkem

 • I když žijeme s mužem deset let, naším manželem (a my jeho manželkou) se staneme až po oficiálním uzavření manželství.
 • V případě párů stejného pohlaví i po aktu registrace zůstává naše družka partnerkou a druh partnerem.
 • Manželka našeho syna je snacha, manžel dcery zeť.
 • Švagr je bratr našeho manžela (manželky) a nebo manžel sestry manžela (manželky). Švagrová je sestra nebo manželka manželova sourozence.
 • Rodiče manželky (manžela) jsou tchán a tchyně.

Další vztahy už nejsou jednoslovné, musíme tedy říkat například: švagr mého bratra, sestra mého tchána, sestra mé snachy a podobně.

61 komentářů

 1. Evelýna na

  Jsem žena a mám bratra. Máme oba stejného otce. Matka mého bratra se podruhé vdala a má dceru s jiným mužem.Existuje nějaký výraz pro vztah mezi sestrou mého bratra a mnou ?

 2. Moje švagrová má bratra.Existuje nějaký výraz pro toto spojení?A ještě prosím tchýně mého bratra.

 3. jem chlap moje sesra sestra ma mazela a ten mazel ma sestru je ta sestra pro me neco?

 4. Tereza na

  Moje babička má bratrance a ten bratranek má vnuka.. počítalo by se to jako incest? Nebo to už skoro není ani příbuzenský vztah

 5. Dcera má přítele a zjistily jsme že děda dcery a babička přítele jsou bratranec se sesrřenici. Je mladých vztah a budoucí děti ohrožen Ajka

 6. Dobrý den, zajímalo by mě, co je pro mou dceru má sestřenicce a naopak.

 7. Bratrancova dcera a muj syn muzou byt spolu zajimalo by me jestli je to stejna krev

 8. Od manzela bratranec ma dceru my mame syna kdyby meli byt spolu je mlady vztach a budouci deti ohrozen ?

 9. Dobrý den, sestrenici se narodí syn, co budu jeho, teta? A když se mě narodí dcera co bude jeho? Syna od sestřenice?

 10. Dobrý den moje mamka měla strýce a tetu a ti pro mě jsou co? Tento strýc s tetou mají dceru ta je pro mě čím? A tato dcera má syna a dceru a ti jsou pro mě čím? a pro mou dceru? Nějak nemůžeme přijít na správné příbuzenské vztahy.

Zanechte odpověď