Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je vyplácena osobám se zdravotním postižením, aby jim kompenzovala náklady na zajištění nutné dopravy.

Dávka je určena osobám starším 1 roku, které:

– mají nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P (byl jim přiznán po 1.1.2014)

– se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravují nebo jsou dopravovány

nevyužívají pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

Pozor!

Nárok na výplatu nenáleží za kalendářní měsíc, pokud je oprávněné osobě po celý tento kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.

Výše příspěvku a jeho vyplácení

Výše příspěvku na mobilitu činí 400,- Kč měsíčně. Vyplácí se tzv. zpětně, to znamená do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží. Na žádost příjemce může být příspěvek vyplácen jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za které náležel.

Zanechte odpověď