Přístavek

Přístavek je jedním z rozvíjejících větných členů, závisí na podstatné jménu, je to tedy přívlastek.

Co je přívlastek – opakování

Rozvíjející větný člen přívlastek rozvíjí nebo blíže určuje podstatné jméno, je na něm závislý. Rozlišujeme následující druhy přívlastků:

  • přívlastek shodný – s podstatným jménem se shoduje v rodě, čísle, pádu (vysoký dům, s pilnou studentkou),
  • přívlastek neshodný – obvykle je vyjádřen podstatným jménem, stojí za slovem, které rozvíjí (cesta lesem, kamarád z venkova),
  • přívlastek několikanásobný – skupina souřadně spojených přívlastků (červené, růžové a žluté růže),
  • přívlastek postupně rozvíjející – postupně zpřesňuje význam podstatného jména (nejpopulárnější současný rockový zpěvák),
  • přívlastek těsný – vyjadřuje podstatnou vlastnost podstatného jména (Žáci přihlášení do soutěže se dostaví do učebny chemie.),
  • přívlastek volný – vyjadřuje doplňující, ale nepodstatnou vlastnost podstatného jména (Park, obklopený vysokými stromy, byl plný rodičů s dětmi.),
  • přístavek.

Přístavek

– neboli apozice stojí vždy za podstatným jménem, které rozvíjí (Jan Hus, kazatel, vystupoval proti odpustkům.)

– je to shodný přívlastek (Ve svém otci, vášnivém rybáři, měl svůj vzor.)

– může být holý nebo rozvitý,

– základem přístavku je podstatné jméno (zastupující zájmeno),

– přístavek jiným způsobem pojmenovává tutéž skutečnost jako podstatné jméno, které rozvíjí (Odstěhoval se do Prahy, hlavního města České republiky.)

– přístavek je vždy oddělen od zbytku věty čárkou.

Druhy přístavku

Podle významu rozlišujeme několik druhů přístavku.

Přístavek hodnotící

Božena Němcová, česká spisovatelka 19. století, je autorkou knihy Babička.

Přístavek shrnující

Kytarista, bubeník, hráč na klávesy, zkrátka celá kapela, byli nadšeně přivítáni. Na slavnost přišli rodiče s dětmi, důchodci, mládež, prostě celé město.

Shrnující přístavek může být uvozen slovy zkrátka, prostě, jednoduše.

Přístavek zpřesňující

Lesní zvěř, zvláště mufloni a srnci, přichází v zimě ke krmelcům. Petra Nováka, ředitele firmy, dnes nezastihnete.

Přístavek výčtový

Udělal všechny úkoly, to je slohovou práci, referát, čtenářský deník.

Tento druh přístavku mohou uvozovat slova například, zejména, mimo jiné, tedy, tj. apod.

Přístavek vysvětlující

Tuto ženu, totiž moji maminku, jsme viděli vždy jen usměvavou.

Součástí tohoto přístavku bývají slova tj., tzv., totiž, tedy, a to apod.

Pozor na psaní čárky

Spojení titulu a jména je chápáno jako přístavek. V případě pořadí slov titul – jméno považujeme spojení za těsné, proto není oddělené čárkou: Inženýr Pavel Novák je dnes na služební cestě.

Pokud po sobě následují slova jméno – titul, čárku napíšeme: Pavel Novák, MBA, dosáhl ve firmě vysokého postavení.

Zanechte odpověď