Prodloužení rodičovské dovolené

Rodičovská dovolená

Kromě mateřské dovolené je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni či zaměstnanci na jejich vlastní žádost rodičovskou dovolenou. Ta náleží matce (nebo otci) dítěte ihned po skončení mateřské dovolené, která trvá 28 týdnů (popř. 37 týdnů), do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

Rodičovský příspěvek

S rodičovskou dovolenou souvisí rodičovský příspěvek, který upravuje zákon o státní sociální podpoře. Doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou, se ale nemusí krýt s obdobím, po které rodič pobírá rodičovský příspěvek. O poskytnutí rodičovské dovolené se žádá zaměstnavatel, zatímco rodičovský příspěvek poskytuje příslušný úřad práce.

Rodičovský příspěvek se pobírá na nejmladší dítě v rodině, maximálně však do 4 let věku dítěte.

Výše rodičovského příspěvku

Výše rodičovského příspěvku je jednotná pro všechny varianty jeho čerpání, a to 220 000 Kč za celou dobu čerpání. Žadatel nebo žadatelka o rodičovský příspěvek si může sám/sama zvolit, za jak dlouhou dobu příspěvek vyčerpá. Je možné ho pobírat 2, 3 nebo 4 roky. Při dvouleté variantě se jedná o částku 11 500,- Kč měsíčně, při tříleté 7 600,- Kč měsíčně a při čtyřleté variantě prvních 9 měsíců 7 600,- Kč a po zbytek doby 3 800,- Kč měsíčně.

Prodloužení rodičovské dovolené

Rodičovská dovolená končí ve věku tří let dítěte. Nelze ji nijak prodloužit. Pokud by zaměstnankyně/zaměstnanec chtěl/a být doma s dítětem i poté, musí se na poskytnutí dalšího volna dohodnout se zaměstnavatelem. Nejedná se ale už o rodičovskou dovolenou, ale o poskytnutí neplaceného volna. Záleží pak na zaměstnavateli, zda této žádosti vyhoví.

Rodičovský příspěvek lze čerpat do čtyř let věku dítěte, resp. do doby, kdy rodič vyčerpá částku 220 000 Kč.

Rodič také může být na rodičovské dovolené bez rodičovského příspěvku, stejně tak může pobírat rodičovský příspěvek a zároveň pracovat.

A co další těhotenství?

Pokud žena otěhotní ještě během pobírání rodičovského příspěvku, je dobré si příspěvek upravit tak, aby stihla vyčerpat co nejvíce z částky 220 000 Kč. (Upravovat si výši rodičovského příspěvku na úřadu práce je možné každé tři měsíce.)

Pokud žena dobere rodičovský příspěvek na první dítě dříve, než se jí narodí další dítě, je dobré si co nejdříve příspěvek upravit tak, aby jí pokryl i dobu, kdy druhé dítě ještě nebude na světě. I kdyby se mělo jednat o pár stokorun. Vyhne se tak běhání po úřadech, jako je např. zdravotní pojišťovna.

Zanechte odpověď