Prvotrimestrální screening odhalí vrozené vývojové vady

Prvotrimestrální screening je moderní vyšetřovací metoda, jejímž smyslem je vyhledat (nebo vyloučit) možné vady nebo vývojové odchylky plodu v raném stadiu. Jak z označení vyplývá, provádí se v prvním trimestru (první třetina) těhotenství. Prvotrimestrální screening může být za určitých podmínek proveden zdarma, jinak je nabízen jako zpoplatněná nadstandardní zdravotní služba.

Věda slouží medicíně

Prvotrimestrální screening nahradil tak zvaný trojitý test (tripple test), který se používal dříve pro rozpoznání možných vývojových vad, a to v době mezi 14. a 16. týdnem těhotenství. Vývoj technologií umožňuje provádět kromě rozboru krve matky především důkladné vyšetření plodu zařízením pracujícím na bázi ultrazvuku, které je vybaveno speciální diagnostickým počítačovým programem. Tak je možno zachytit již ve třetím měsíci těhotenství změny nebo odchylky od zdravého a normálního vývoje plodu. Výsledek vyšetření je znám velice rychle, takže v případě pozitivního nálezu může nastoupit další stupeň vyšetření – odběr choriových klků a jejich analýza. Jestliže všechny vyšetření potvrdí vývojové vady plodu, je možno ještě včas těhotenství ukončit, a to většinou ještě klasickou interrupcí.

Moderní a bezpečná metoda

Prvotrimestrální screening je šetrná vyšetřovací metoda prováděná v době mezi 11. a 14. týdnem těhotenství. Její přesné výsledky omezují nejasné nebo falešné pozitivní nálezy, na jejichž podkladu se lékaři ve větším počtu případů uchylovali k odběru plodové vody (amniocentéze), aby prvotní příznaky vyvrátili nebo potvrdili. Odběr plodové vody v některých případech zapříčinil komplikace v těhotenství, které prvotrimestrální screening nezpůsobí.

Prvotrimestrální screening podle zveřejňovaných výsledků zachytí vrozené vývojové vady z v 90 procentech jejich výskytu.jedná se zejména o Dawnův syndrom (Dawnova choroba).

Prvotrimestrální screening může být i zdarma

V některých případech (nebo i v některých zařízeních) je prvotrimestrální screening poskytnut zdarma. Je-li prvotrimestrální screening gynekologem předepsán zdarma, většinou je to je pro podezření z možného objevení se nějaké vady nebo po předchozím spontánním potratu. Svou roli hraje také výskyt dědičných chorob v rodině, věk a zdravotní stav ženy.

Jinak se na prvotrimestrální screening může každá budoucí maminka objednat na specializované pracoviště (adresu poskytne gynekolog nebo asistetka v jeho ordinaci). V případě, že si chcete nechat provést prvotrimestrální screening jen z důvodu vlastní jistoty, že je děťátko v pořádku, budete muset zaplatit. Ceny jsou různé, pohybují se kolem tisíce (plus mínus pět set korun) a je dobré předem se o nich informovat.

Víte, že…

… na prvotrimestrální screening můžete jít v doprovodu svého manžela (partnera, otce dítěte)? Domů si možná odnesete elektronický záznam podivné „mlhoviny“ – první podobenku svého miminka.

Zanechte odpověď