Psaní adres

Jak napsat správně adresu? To je jen zdánlivě banální otázka. Stačí si otevřít stránky České pošty https://www.ceskaposta.cz/rady-a-navody/jak-spravne-nadepsat-zasilku s instrukcemi, jak napsat adresu, a zjistíme, že je to celá složitá věda. Protože nikdo z laiků se ve způsobech psaní adres nevyzná lépe než ten, kdo předlohy pro jejich psaní vypracoval, citujeme:

Vzory adres

Doporučené vzory psaní poštovních adres na vnitrostátních poštovních zásilkách
Běžná poštovní adresa zásilky
adresované fyzické osobě
Poštovní adresa zásilky adresované
právnické osobě
Paní
Božena Novotná
Stavbařů 4211
190 16 PRAHA 916
MOTOSPORT, a. s.
do rukou p. Ptáčka
Plantážníků 421
378 08 DVORY NAD LUŽNICÍ
Poštovní adresa zásilky adresované
fyzické osobě do vlastních rukou,
doplněná datem narození
Poštovní adresa zásilky adresované
fyzické osobě k dodání
prostřednictvím právnické osoby
Paní
Božena Novotná
nar. 1. 4. 1946
Stavbařů 4211
190 16 PRAHA 916
Pan
Václav Ptáček
MOTOSPORT, a. s.
Plantážníků 421
378 08 DVORY NAD LUŽNICÍ
Poštovní adresa zásilky adresované
fyzické osobě k dodání
prostřednictvím jiné osoby
Poštovní adresa zásilky adresované
ústavnímu činiteli, která má být
dodána jako právnické osobě
Slečna
Kamila Zelená
u p. T. Červeného
Borovského 33
186 00 PRAHA 86
Vážená paní
Václava Kroupová, senátorka PČR
Valdštejnské náměstí 17/4
118 00 PRAHA 011
Poštovní adresa zásilky adresované
fyzické osobě poste restante
Běžná poštovní adresa zásilky adresované
právnické osobě
Vážený pan
MUDr. Matěj Kopecký
poste restante
397 04 PÍSEK 4
OKNOPLAST, a. s.
nám. Svobody 45
460 15 LIBEREC 15
Poštovní adresa zásilky adresované
právnické osobě (přesné označení je
důležité pro vyloučení záměny
s fyzickou osobou)
Poštovní adresa zásilky adresované
daňovému poradci, advokátovi,
soudnímu exekutorovi, notáři, nebo
patentovému zástupci, která má být
dodána jako právnické osobě
Firma
Vojtěch Pavlát, s. r. o.
Truhlářská 7
623 00 BRNO 23
Mgr. Eva Hásková
daňová poradkyně
Věnceslava Metelky 114
512 11 VYSOKÉ NAD JIZEROU
Poštovní adresa zásilky adresované
několika osobám do místa, kde není
používán systém ulic
Poštovní adresa zásilky adresované
podnikateli, který je fyzickou osobou,
která má být dodána jako právnické
osobě
Sourozenci
Karel a Bedřich Weberovi
č. p. 8
378 07 RAPŠACH
Pan
Josef Novák, podnikatel
Hlavní 1234
130 00 PRAHA 3
Poštovní adresa zásilky adresované
do poštovní přihrádky
Poštovní adresa zásilky adresované
do obce, ve které nesídlí adresní pošta
Pan
František Koucký
poštovní přihrádka 72
273 01 KAMENNÉ ŽEHROVICE
Vážená paní
Marie Kousalová
Roprachtice 129
513 01 SEMILY
Poštovní adresa zásilky adresované
do dodávací schrány
Poštovní adresa zásilky Balík Na Poštu
Pan
Bohumil Frkal
dodávací schrána B/52
398 11 PROTIVÍN
Eva Drobná
NA POŠTU
742 45 FULNEK
+420 777 123 456
(vždy uveďte mob. tel. číslo)

Co je potřeba vědět

Správně napsaná adresa musí být také správně umístěna na přední straně obálky:

  • adresa adresáta (příjemce) se píše do pravé dolní čtvrtiny; při použití okénkových obálek se adresa na obálku nepíše (je uvedena na dopisním papíře),
  • na dopisních papírech se adresa odesílatele obvykle uvádí v hlavičce dopisního papíru nebo v jeho patě,
  • všechny řádky adresy jsou zarovnány vlevo,
  • PSČ se píše na stejný řádek jako název adresní pošty nebo obce, nepředsazuje se a nepodtrhává,
  • poštovní známka má své místo v pravé horní čtvrtině,
  • pokud je potřeba uvést adresu odesílatele, píše se do levé horní čtvrtiny, pod ni pak poštovní úředník umístí „poznámky nebo nálepky týkající se zvolené poštovní služby, obsahu poštovní zásilky nebo způsobu, jakým se má s poštovní zásilkou zacházet“.

Dále je nutné vědět, že adresa adresáta nesmí být napsaná červenou barvou nebo prostředkem obsahujícím luminiscenční barvivo.

Adresa psaná rukou má být napsaná čitelně hůlkovým písmem, latinkou.

Je-li adresa psaná strojem, písmo nesmí být menší než 0,25 cm, doporučená velikost 12 – 14.

Nezapomeň!

Na zásilkách do zahraničí se poštovní adresa píše v souladu s národními předpisy a zvyklostmi země určení.

Zanechte odpověď