Rizikové těhotenství a neschopenka

Pokud jste zjistila, že jste v jiném stavu, lékař vám diagnostikoval rizikové těhotenství a navíc uznal, že práce by mohla vážně ohrozit vaše zdraví i zdraví vašeho dítěte, tak se teď zpravidla nacházíte doma na neschopence.

Co pro vás platí? V tomto případě lze na rizikové těhotenství pohlížet jako na pracovní neschopnost, z níž vyplývá výplata nemocenské dávky. Jestliže jste byla posledních 270 dnů účastna na nemocenském pojištění, 6 týdnů před porodem nastupujete na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Pokud ovšem na PPM nemáte nárok, nemocenskou můžete čerpat do 6. týdne po porodu, tj. během šestinedělí.

Jak se nemocenská vypočítává?

Výše nemocenské (podobně jako PPM) činí 60 procent z denního vyměřovacího základu za posledních 12 měsíců před nástupem na neschopenku.

Peněžitá pomoc v mateřství

Pokud z důvodu rizikového těhotenství nastoupíte na nemocenskou (a dosud jste byla zaměstnaná), ověřte si na příslušné správě sociálního zabezpečení, která vám nemocenskou vyplácí, zda budete mi nárok na PPM.

Co je podmínkou toho, abyste PPM získala? Minimálně po dobu 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech před nástupem na PPM jste musela být účastna na nemocenském pojištění. Nemocenské pojištění musí být přitom platné i v době nástupu na PPM. Poté 6 týdnů před porodem můžete nastoupit na PPM. Pokud však na PPM nemáte nárok, čerpáte nemocenskou do 6. týdne po porodu.

Co si lze představit pod rizikovým těhotenstvím?

Jde o obecný název pro ta těhotenství, u nichž se předpokládá, že se dítě nenarodí zcela zdravé. Do kategorie rizikových těhotenství patří třeba hrozící potrat nebo předčasný porod, podezření na vývojovou vadu plodu či na nedostatečnou funkci placenty, krvácení v těhotenství, anebo Rh inkompatibilita. K rizikovým těhotenstvím se však řadí také vícečetná těhotenství, těhotenství po umělém oplodnění nebo léčená neplodnost.

Příčina rizikového těhotenství se může nacházet jak na straně plodu, tak na straně matky. Velkou roli v tomto případě hraje genetika, věk matky a její zdravotní stav. V případě, že těhotná žena trpí chronickým onemocněním, například cukrovkou nebo nemocí srdce, v průběhu těhotenství se může její zdravotní stav ještě zhoršit.

Na rizikovém těhotenství se podílejí i psychické faktory

Hladkému průběhu těhotenství nepřispívá ani zhoršený psychický stav těhotné ženy. Vlivem hormonálních změn se leckdy objevuje úzkost. V krajních případech se stává, že je těhotná žena neurotická a trpí depresemi. Za zmínku stojí fakt, že některé z těchto psychických faktorů se nemalou měrou podílejí na rizikovém těhotenství.

K těhotenským komplikacím, které jsou způsobeny psychickými faktory, patří například těhotenské zvracení, vysoký tlak a rozkolísaná těhotenská cukrovka. Mohou se vyskytnout i vážnější komplikace, a to samovolný potrat, předčasný porod či nitroděložní opoždění růstu.

Zanechte odpověď