Rozostřené vidění

Pokud se u nás objeví potíže se zrakem, opravdu je nelze přehlédnout. Jestliže se změní kvalita našeho vidění, zřejmě na to okamžitě zareagujeme. O co se může jednat v případě, kdy naše vidění přestane být dostatečně ostré?

Zrak jako složitý systém

Proces vidění je složitý a podílí se na něm mnoho struktur. Konečný obraz, který dopadá na naši sítnici a je nesen zrakovým nervem do příslušného mozkového centra v týlním laloku, se tvoří po průchodu světelného paprsku rohovkou, duhovkou, oční čočkou a sklivcem. Na všech těchto úrovních může dojít k nějaké změně, která ovlivní kvalitu vidění.

Příčiny rozmazaného vidění

Důvodů zhoršené ostrosti zraku existuje mnoho, zmíníme však ty nejčastější.

Šedý zákal

Pokud je vidění rozmazané, nejčastější příčinou je šedý zákal, při kterém nastává zakalení oční čočky. Zprvu se může objevit jen velmi mírná ztráta ostrosti, kterou ani nezaregistrujete. Už tehdy však může počínající šedý zákal odhalit lékař při vyšetření. Lze jej léčit operativně, kdy dojde k nahrazení poškozené oční čočky umělou.

Cévní mozková příhoda

Pokud nastane zcela naráz zhoršení vidění u obou očí nebo jen na jednom z nich, vyhledejte hned lékaře. Může se jednat o projev cévní mozkové příhody, kdy dochází k ucpání některé z mozkových cév a tedy k nedostatečnému zásobení mozku živinami, nebo k prasknutí stěny tepny a následnému krvácení do mozkové tkáně.

Astigmatismus

Rozostřené vidění, ať již se koukáte do blízka či do dálky, bývá charakteristické též pro nepravidelné zakřivení rohovky nebo čočky (neboli astigmatismus). Potíže mají obvykle genetický základ. Vadu zjistí oční lékař, který vám pomůže i s volbou optimálního řešení. Využít lze brýle, kontaktní čočky nebo chirurgický zákrok.

Syndrom počítačového vidění

Rozmazané vidění však může mít na svědomí též dlouhodobá práce s počítačem. Kromě něj můžete pozorovat suchost očí, jejich pálení, dvojité vidění, přidat se může bolest hlavy nebo krční páteře. Odborně se hovoří o syndromu počítačového vidění. V mnohém můžete následky delšího sledování monitoru zmírnit tím, že si dobře nastavíte jeho výšku, osvětlení i jas obrazovky. Během práce si dopřejte aspoň krátké pauzy.

Řešte vše raději včas

Ať už pozorujete jakékoliv změny kvality svého zraku, neváhejte se co nejdříve obrátit na očního lékaře. Řešení třeba může být velmi snadné a získáte jen některá doporučení, avšak je lepší dozvědět se vše potřebné dříve, než by se zrak zhoršil výrazně a jeho náprava by byla složitější.

Zanechte odpověď