Rozvodový formulář ke stažení zdarma

Třebaže rozvodů v naší společnosti neubývá, je mylná představa, že existuje nějaký všeobecný formulář (nejlépe volně ke stažení zdarma), který stačí vyplnit a odevzdat či odeslat k soudu. Žádný rozvodový formulář ke stažení zdarma není. Co ale je možno na internetu nalézt, jsou vzory pro podání žádosti o rozvod. Jsou v nich uvedeny všechny náležitosti a posloupnosti údajů, které musí žádost o rozvod obsahovat, včetně potřebných kopií dokladů. Tyto vzory jsou buď volně ke stažení nebo je někdy zdvořile formulována žádost o případný symbolický poplatek za stažení.

Rozvodový formulář ke stažení není

Bez větší nadsázky je možno konstatovat, že na počátku 21. století se lidé k rozvodu uchylují rychleji, než k uzavření manželství. Přes velký počet rozvodů však není tento právní úkon zautomatizován, rozvod je stále považován za akt po všech stránkách individuální. Asi i proto nejsou pro žádost o rozvod předepsány nějaké formuláře, v nichž by žadatelé o rozvod pouze zaškrtli nebo vyplnili předepsané kolonky. Je třeba sepsat žádost o rozvod.

Žádost lze sepsat podle vzoru

Pro lidi, kteří nepotřebují při rozvodu zastupování advokátní kanceláří, a nebo nechtějí rozvod prodražovat službou profesionálního advokáta, existují vzory a návody, jak při složitějších životních situacích postupovat. Tyto vzory pocházejí:

  • většinou od právních poradců z různých občanských právních poraden,
  • a nebo jsou obsahem serverů, které mají tuto oblast ve svém portfoliu.
  • Mohou být i na webových stránkách, které se zabývají mezilidskými vztahy, rodinami (neúplnými rodinami)
  • nebo na stránkách webových magazínů pro ženy a rodinu.

Zdarma, a nebo za libovolný příspěvek

Obvykle jsou vzory žádostí o rozvod volně ke stažení. Na některých serverech se může vyskytnout zdvořilá žádost o zaslání libovolného finančního příspěvku, který slouží pro účely uhrazení nákladů s administrací. Příspěvky mohou být i velmi malé. A jestliže nám vzor s podobnou prosbou provozovatele vyhovuje, je slušností nějaký malý obnos i třeba jen v řádech desetikorun poslat. Je to minimální odměna za to, že naše žádost o rozvod napsaná podle jejich vzoru, bude formálně i věcně správná a že nezapomeneme na žádný doklad, který je nutno k žádosti o rozvod přiložit (zejména jsou-li v manželství nezletilé děti , zletilé děti, které nejsou výdělečně činné, a společný majetek). V porovnání s palmáre pro advokáta to opravdu ani „nestojí za řeč“.

Práce se vzorem žádosti

Jestliže si nějaký vzor žádosti o rozvod vybereme, vyplatí se vytisknout si ji nejdřív do papírové podoby. Je prokázáno, že na tištěný text se čtenář lépe soustředí než na monitor počítače. Když obsahu žádosti ve všech směrech porozumíme, teprve pak začneme pracovat se vzorem zkopírovaným do nějakého textového editoru.Jsou-li vzory ve PDF formátu, musíme si je obvykle vytisknout a přepsaqt (mohou být zabezpečeny proti kopírování).

  • Tato doporučení jsou samozřejmě jen orientační, záleží na našich vlastních zkušenost s prací s textem.


Možnosti stažení vzorů žádosti o rozvod

1 komentář

  1. Dobry den chtěl bych papiry na zadost o rozvod formulare dekuji Michal

Zanechte odpověď