Shoda přísudku s podmětem – procvičování

Mezi podmětem a přísudkem, základní skladební dvojicí ve větě, existuje vztah shody. Znamená to, že na přísudku (slovese) je podle koncovky patrný rod podmětu – podstatného jména. Mnohým Čechům dělá problém napsat gramaticky správnou větu v minulém čase, kde u slovesa vybírají ze tří koncovek: -i, -y, -a.

Pravidlo

rod mužský životný rod mužský neživotnýrod ženský rod střední

-i

-y

-a

Hokejisté vyhráli. Přišli k nám sousedé. Domy se mně nelíbilyKamarádky se posadily spolu. Auta se zastavilaDěvčata zpívala.

Doplnění pravidla

1. Podmět vyjádřený jedním slovem
  • -i: lidičky, rodiče, koně; nebožtíci, sněhuláci, strašáci

Lidičky se hromadili před dveřmi. Rodiče se rozhodli. Koně skákali přes překážky. Sněhuláci roztáli.

  • -y: děti, uši, oči

Děti pobíhaly a výskaly, oči jim zářily, uši nic neslyšely.

  • -i nebo -y

Slanečky mně chutnaly. Slanečci mně chutnali.

Ledoborce si prorážely cestu. Ledoborci si proráželi cestu.

Čitatele a jmenovatele ve zlomku byly sečteny. Čitatelé a jmenovatelé ve zlomku byli sečteni.

  • Dny, dni, dnové

Dny plynuly rychle. Dni plynuly rychle. Dnové plynuli rychle.

  • Nevyjádřený podmět patrný z předchozí věty

Fotbalisté se připravovali na odpolední zápas. Chtěli vyhrát.

Ženy připravovaly jídlo. Chystaly slavnost.

Pozorovali jsme okna v domě. Najednou se rozsvítila.

 

2. Několikanásobný podmět

Pokud je mezi podměty alespoň jedno jméno rodu mužského životného, je v přísudku -i.

Psi a kočky běhali po domě.

3. Všeobecný nebo neurčitý podmět

-i

Říkali to v televizi.

Rozhodli se, že na víkend odjedou.

Procvičování

 

1. Davy lidí stál_ na náměstí. 2. Všichni se divil_ , jak věci dopadl_ . 3. Když si podával_  sáček, jejich prsty se omylem setkal_ . 4. Postupně se snědl_  všechny řízky i zbytky chleba. 5. Věra a Katka seděl_ v chatě. Nechtěl_ , aby si jich ostatní členové party všiml_ . 6. Pavel mě pozval na schůzku, šl_  jsme spolu do kina. 7. Děti se na pískovišti řezal_  hlava nehlava, zatímco jejich maminky nevzrušeně probíral_  módní trendy, které letos ovládl_  trh. 8. Pomoc, ztratil_  se mi brýle, nic nevidím! 9. Vychovatelky, děti i učitelé se vydal_  k východu. 10. V odvážném dekoltu se jí dmul_ opálená ňadra. 11. Konečně dopadl_  pachatele! 12. Její všetečné oči se rozběhl_  každé na jinou stranu, takže jsme nevěděl­_, koho z nás myslí. 13. Společně jsme na obě batolata volal_ , až se hory zelenal_ , ale neslyšel_  nás. 14. Do třídy vešl_  děti společně s paní učitelkou. 15. Užasl_  jsme, jak je to u nás žen perfektně vymyšleno. 16. Michal se Zuzkou si pořídil_  další zvířátka, tentokrát se u nic zabydlel_  tři koťata. 17. Děvčata nám připravil_  omáčku z dýní hokkaido a červené čočky. 18. Vzhledem k ekonomické krizi u nás v podniku nastal_  jisté organizační změny, ale poprosil_ jsme pracovníky, aby nepanikařil_ . 19. Ivanka i její bratr si hrál_  s morčaty, která dostal_  za pěkné vysvědčení. 20. Obě oddělení pracoval_  s plným nasazením. 21. Penál už měl, ale psací potřeby mu v něm zatím chyběl_ . 22. Z Domu nábytku nám zaslal_  nový katalog, podíváme se, jaké slevy pro nás zase přichystal_ . 23. Děti pobíhal_  po zahradě, zatímco rodiče připravoval_  gril. 24. Sestry pořádal_  dámskou jízdu a po návratu otce se všichni společně díval_  na film. 25. Dříve děvčata nosil_  sukně, některé dnešní dívky by však sáhl_  raději vždy po kalhotách. 26. Koně se proháněl_  krajinou a hříbátka se opodál pásl_. 27. Na veletrhu elektroniky byl_  představeni roboti, své stálé místo tu ale měl_  i ledničky a pračky.

Řešení

1. Davy lidí stály na náměstí. 2. Všichni se divili, jak věci dopadly. 3. Když si podávali sáček, jejich prsty se omylem setkaly. 4. Postupně se snědly všechny řízky i zbytky chleba. 5. VěraKatka seděly v chatě. Nechtěly, aby si jich ostatní členové party všimli. 6. Pavel mě pozval na schůzku, šli jsme spolu do kina. 7. Děti se na pískovišti řezaly hlava nehlava, zatímco jejich maminky nevzrušeně probíraly módní trendy, které letos ovládly trh. 8. Pomoc, ztratily se mi brýle, nic nevidím! 9. Vychovatelky, děti i učitelé se vydali k východu. 10. V odvážném dekoltu se jí dmula opálená ňadra. 11. Konečně dopadli pachatele! 12. Její všetečné oči se rozběhly každé na jinou stranu, takže jsme nevěděl­i, koho z nás myslí. 13. Společně jsme na obě batolata volali, až se hory zelenaly, ale neslyšela nás. 14. Do třídy vešly děti společně s paní učitelkou. 15. Užasly jsme, jak je to u nás žen perfektně vymyšleno. 16. Michal se Zuzkou si pořídili další zvířátka, tentokrát se u nic zabydlela tři koťata. 17. Děvčata nám připravila omáčku z dýní hokkaido a červené čočky. 18. Vzhledem k ekonomické krizi u nás v podniku nastaly jisté organizační změny, ale poprosili jsme pracovníky, aby nepanikařili. 19. Ivanka i její bratr si hráli s morčaty, která dostali za pěkné vysvědčení. 20. Obě oddělení pracovala s plným nasazením. 21. Penál už měl, ale psací potřeby mu v něm zatím chyběly. 22. Z Domu nábytku nám zaslali nový katalog, podíváme se, jaké slevy pro nás zase přichystali. 23Děti pobíhaly po zahradě, zatímco rodiče připravovali gril. 24. Sestry pořádaly dámskou jízdu a po návratu otce se všichni společně dívali na film. 25. Dříve děvčata nosila sukně, některé dnešní dívky by však sáhly raději vždy po kalhotách. 26. Koně se proháněli krajinou a hříbátka se opodál pásla. 27. Na veletrhu elektroniky byli představeni roboti, své stálé místo tu ale měly i ledničky a pračky.

Zanechte odpověď