Střídavá péče o dítě

O střídavé péči se od dob jejího zavedení vedou živé diskuse, které neutuchají ani s rostoucím počtem dětí do střídavé péče svěřených. Co prakticky obnáší střídavá péče a pro koho je výhodná?

Střídavá, nebo společná péče?

Mezi pojmy střídavá a společná péče je zásadní rozdíl. Střídavá péče označuje stav, kdy je dítě střídavě, po určitých předem daných intervalech u jednoho, a posléze u druhého rodiče. Dříve byla pro střídavou péči podmínka stejného bydliště rodičů, nyní je tato podmínka zrušena a dítě může navštěvovat dvě školy současně. Časový interval, kdy se rodiče o dítě střídají, se liší a závisí na předem dané domluvě.

Naproti tomu společná péče ilustruje stav, kdy o dítě pečují oba rodiče bez pevně daných intervalů střídání. V minulosti byla společná péče podmíněna tím, že spolu rodiče žili v jedné domácnosti, nyní tato podmínka neplatí. Rodiče však musí být schopni se na rozdělení péče domluvit.

Výhody střídavé péče

Hlavní argumenty pro střídavou péči se vztahují k zájmům dítěte – rozchod rodičů je pro dítě vždy traumatizující a jedině pomocí střídavé péče dítě nepřijde po rozchodu rodičů o jednoho z nich. Budou ho vychovávat oba a oba s ním budou trávit podobné množství času.

Dalším aspektem je samosebou to, že střídavá péče umožňuje naplnit právo rodiče vychovávat vlastní dítě – při svěření dítěte do péče jednomu z rodičů o toto právo druhý rodič prakticky přichází.

Nevýhody střídavé péče

Psychologové se shodují na tom, že střídavá péče je výhodná pro dítě i jeho rodiče pouze tehdy, pokud jsou rodiče schopni se po rozchodu dohodnout. Pokud se handrkují, panuje mezi nimi zášť a dělají si naschvály, bylo by dítě v případě střídavé péče pouze mezi dvěma mlýnskými kameny.

Střídavá péče je rovněž náročnější pro oba rodiče v tom, že si musí umět dobře plánovat čas, aby dodrželi stanovený interval. Plánování dovolené, pracovních cest je pak poněkud obtížnější.

Jak ukazují statistiky, do střídavé péče je v České republice svěřováno zhruba 5 % dětí, a jejich počet pomalu stoupá. Tento trend podporuje i Ústavní soud, který doufá, že jeho verdikt ohledně střídavé péče pozitivně ovlivní judikaturu soudů a bude umožněno většímu množství dětí vyrůstat s oběma současně.

Zanechte odpověď