Strukturovaný životopis – Vzor ke stažení

Když se ucházíme o místo u firmy nebo i personální agentury, předkládáme (zasíláme) tak zvaný strukturovaný životopis. Strukturovaný životopis obsahuje nezbytně nutné informace v přehledné tabulkové formě. Na základě strukturovaného životopisu může pracovník provádějící příjem pracovníků provést první třídění uchazečů a případně s nimi dále jednat nebo jejich žádost zamítnout.

Strukturovaný životopis

Do strukturovaného životopisu uvádíme: osobní údaje, zaměstnání, vzdělání a další znalosti, či schopnosti.

 • Osobní údaje: Vypisujeme jenom základní osobní data a kontaktní údaje – jméno a příjmení, kontaktní adresu bydliště, telefon a e-mail.
  Zaměstnavatel nepožaduje informace o rodinném stavu, počtu dětí, ale když se uchazeč domnívá, že je to pro případné přijetí důležitá informace, může rodinný stav uvést. Pozor ale, aby tyto nevyžádané údaje nepůsobily jako citové vydírání.
  Fotografie se k životopisu přikládá jedině tehdy, když je zaměstnavatele (agenturou) požadována. V tom případě se musí jednat o oficiální „průkazkovou“ fotku, nikoliv o umělecký portrét nebo momentku.
 • Praxe. Přehledně vypíšeme poslední (nebo současné) zaměstnání a přesnou pozici, kterou jsme ve firmě zastávali. Jestliže jsme zaměstnáni delší dobu, stačí uvést poslední tři firmy a pozice. Zaměstnání vypisujeme od současného k časově nejvzdálenějšímu.
  Coby zaměstnání neuvádíme mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.
  Když absolvent nemá žádnou praxi, ale během studia chodil na dlouhodobou brigádu, je dobré to uvést, třebaže by se jednalo o práci ve zcela jiném oboru. Uchazeč tím prokáže schopnost dlouhodobě vydržet na jednom místě a personalista si odvodí, že má uchazeč vytvořeny pracovní návyky.
 • Vzdělání. V seznamu vzdělání uvádíme školy v chronologickém pořadí od nejmladšího data k nejstaršímu. Základní vzdělání neuvádíme. Nedokončené školy neuvádíme.
 • Dovednosti a schopnosti. Všechny údaje je třeba uvádět pravdivě: jazykové vybavení – stupeň, řidičský průkaz – typ, počítačové dovednosti – relevantní. Vášeň pro počítačové hry mezi dovednosti nepatří – pokud se neucházíme o místo jejich programátora a vývojáře.
 • Zájmy. Uvádíme jen zájmy „ušlechtilé“ nebo takové, které se nějak vztahují k oboru podnikání firmy, v níž bychom chtěli pracovat. Není třeba uvádět víc než dva koníčky.
 • Reference. Neuvádíme sousedku z ulice, ale osoby, jejichž názor na naše schopnosti může personalistu zajímat. Ideální je doporučení předchozího zaměstnavatele.
  Uvedeme jména, postavení a kontakt na osobu, která může potvrdit nebo dát doporučení.

Strukturovaný životopis musí být opatřen datem a podpisem.

Strukturovaný životopis: Vzor

Životopis
Osobní údaje
Jméno a příjmení Jana Nováková
Datum narození 1.1.1989
Kontaktní adresa Vinohradská 12
Praha 1
110 00
Telefon 777 888 999
Email jana.novakova@gmail.cz
Praxe
2014– dosud Vomáčka a syn
Účetní
2008 – 2014 Tesco ČR
Pokladní
Vzdělání
2000 – 2008 Soukromé jazyké gymnázium
Ukončeno maturitní zkouškou
Schopnosti a dovednosti
Jazykové dovednosti Angličtina – výborná, certifikát CPE, úroveň C2
Němčina B2 certifikát
Řidičský průkaz Skupiny B
Aktivní řidič
Práce na PC Microsoft Office – velmi dobrá
Účetní prgramy  – velmi dobrá
Photoshop – uživatelská
Dne 20. 12. 2012 v Brně Jméno Příjmení
Podpis

Strukturovaná životopis, evropský formulář

EVROPSKÝ FORMULÁŘ
ŽIVOTOPISU
OSOBNÍ INFORMACE
Jméno [ PŘÍJMENÍ, křestní jméno]
Adresa [ ulice, číslo domu, PSČ, město, země ]
Telefon
Fax
E-mail
Národnost
Datum narození [ den, měsíc, rok ]
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
• Období (od – do) (Uveďte samostatnou položku pro každou

dosaženou pozici počínaje nejaktuálnější)

• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Oblast podnikání nebo název odvětví
• Dosažená pozice
• Hlavní pracovní náplň a odpovědnost
VZDĚLÁNÍ A KURZY
• Období (od – do) (Uveďte samostatnou položku pro každou

dosaženou pozici počínaje nejaktuálnější)

• Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy
• Hlavní předměty/praktické dovednosti
• Získaný titul
• Úroveň v národní klasifikaci
(pokud možno uvést)
OSOBNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI
získané během života či práce, ale ne nezbytně zakončené oficiálními certifikáty či diplomy
MATEŘSKÝ JAZYK (Uveďte mateřský jazyk)
OSTATNÍ JAZYKY
(Uveďte jazyk)
• Čtení (Určete úroveň: výborně, dobře, základy)
• Psaní (Určete úroveň: výborně, dobře, základy)
• Mluvený projev
SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI
A DOVEDNOSTI
Soužití a spolupráce s lidmi; v multikulturním prostředí; na pozicích, kde je komunikace důležitou součástí; a v situacích, kde je nezbytná týmová spolupráce (např. kultura a sport), doma apod. (Popište tyto dovednosti a určete, kde byly získány)
ORGANIZAČNÍ SCHOPNOSTI
A DOVEDNOSTI
Koordinace a řízení lidí, projektů, rozpočtů; v práci, dobrovolné činnosti (např. kultura a sport), doma apod. (Popište tyto dovednosti a určete, kde byly získány)
TECHNICKÉ SCHOPNOSTI
A DOVEDNOSTI
Výpočetní technika, speciální přístroje, nástroje apod. (Popište tyto dovednosti a určete, kde byly získány)
UMĚLECKÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI
Hudba, literatura, výtvarné umění, atd. (Popište tyto dovednosti a určete, kde byly získány)
OSTATNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI
Jiné, výše neuvedené schopnosti a dovednosti (Popište tyto dovednosti a určete, kde byly získány)
ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ(Y)
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE (Zde uveďte všechny další relevantní informace,

např. kontaktní osoby, reference apod.)

PŘÍLOHY (Přílohy mohou být přiloženy,

pokud doplňují uvedené informace)

DATUM, MÍSTO
PODPIS
Životopis
Osobní údaje
Jméno a příjmení Jana Nováková
Datum narození 1.1.1989
Kontaktní adresa Vinohradská 12
Praha 1
110 00
Telefon 777 888 999
Email jana.novakova@gmail.cz
Praxe
2014– dosud Vomáčka a syn
Účetní
2008 – 2014 Tesco ČR
Pokladní
Vzdělání
2000 – 2008 Soukromé jazyké gymnázium
Ukončeno maturitní zkouškou
Schopnosti a dovednosti
Jazykové dovednosti Angličtina – výborná, certifikát CPE, úroveň C2
Němčina B2 certifikát
Řidičský průkaz Skupiny B
Aktivní řidič
Práce na PC Microsoft Office – velmi dobrá
Účetní prgramy  – velmi dobrá
Photoshop – uživatelská

Zanechte odpověď