Švábi v domácnosti

Švábi jsou nepříjemný hmyz, který žije především v potravinářských provozech, kde je horší hygienická situace, odkud se snadno může dostat do domácností. Živí se odpadky, okusováním a znečišťováním znehodnocují potraviny. Třebaže neparazituje přímo na člověku, je šváb lidskému zdraví nebezpečný. Vzhledem k tomu, že se jedná o noční nebo soumračné živočichy, lze považovat jejich výskyt i za bílého dne za alarmující přemnožení. Vyčistit od švábů zamořený prostor je obtížné, dlouhodobé.

Švábi v domácnosti

Švábovitý hmyz, tedy švábi a rusové, si vybírají místa, kde budou mít dostatek potravy, tepla a úkrytů. Švábi vyhledávají suterény, sklepy, kanály, najdeme je i v restauracích nebo pekárnách. V domácnostech jsou nejčastější příčinou problémů rus domácí, méně často pak šváb hnědopruhý. Když se někde objeví švábi, je třeba zakročit pokud možno co nejdříve s vysokou intenzitou.

Do domácnosti se švábi dostanou celkem snadno – buď po vlastní ose, třeba šachtou po potrubí, nebo si je do bytu propašujete sami: ať už v potravinách, či třeba v krabici od bot. A kromě toho, že všude vlezou, mají ještě jednu nepříjemnou vlastnost: zdatně se množí. Jedna samice může každých šest týdnů naklást až osmatřicet vajíček.

Výskyt švábů v domácnosti

Tento hmyz se dostane prakticky všude, z bytu do bytu například stoupačkami. Navíc vykazuje značnou vitalitu, a proto je třeba ošetření provádět profesionálním postupem za použití profesionálních prostředků, nejlépe pak vždy v celém domě naráz. Po určité době se proces musí znovu zopakovat.

Švábi si libují si v klidném přítmí, a proto bílý den přežívají v úkrytech, jichž si v domě dokážou najít bezpočet. Za světla se na volném prostranství nechají přistihnout jen zřídka: pokud se už stane, že místností přeběhne šváb, je zle. Je to signál, že za nábytkem, pod vanou anebo v rozvodné šachtě se skrývá několik desítek dalších jedinců.

Pro zjištění přítomnosti švábů je nejvhodnější nejdřív nastražit lepový lapač hmyzu, který šváby přiláká. Umístí se ve spíži, kde je nejvíc potravy. Pokud se švábi či rusové v bytě vyskytují, obvykle se do čtyřiadvaceti hodin alespoň jeden chytí.

  1. Když se během týdne nepřilepí ani jediný, je to dobré znamení.
  2. Jestliže se ovšem ráno na lepové nástraze černá ploché dvoucentimetrové tělíčko, je načase zasáhnout.

Hubení švábů v domácnosti

Dříve se proti švábovitým broukům běžně používala řada chemických přípravků, které s nimi dokázaly rychle zlikvidovat. Takové spreje jsou na trhu dodnes, mají však nevýhody:

  • nesmějí se stříkat v blízkosti potravin,
  • a co hůř, mohou u lidí vyvolávat alergie.
  • Kromě toho však paradoxně prospívají švábům samotným: čím častěji se chemické prostředky používají, tím rychleji se ve švábí populaci vytváří odolnost proti nim.

Nástrahy, které narušují vývoj hmyzu, sice neúčinkují tak rychle, ale není třeba se obávat, že by vyvolávaly alergické reakce. Přípravky s nástrahou v kazetě dokáží populaci švábů nebo rusů vyhubit za tři týdny až za měsíc.

Kazety s nástrahou se pokládají na obvyklá místa, kde lze tušit švábí úkryty a stezky. Nástrahy jsou z větší části tvořeny potravou, která švábům chutná, ale je doplněna jedem. Ten je však neškodný pro teplokrevné živočichy, třeba psy a kočky. Nesmí se jim však „pomáhat“ chemickými spreji, které šváby zahánějí.

  • V případě, že se jedná o větší zamoření – například v bytovém domě (nejčastěji panelovém), musí se na vyhubení hmyzu pozvat odborná deratizační firma, která vyčištění provede celoplošně a v několika etapách.

Švábi – přenašeči nebezpečných chorob

Švábi (a také jim podobní a příbuzní menší rusi) mohou přenášet:

  • 12 druhů parazitických červů,
  • 23 druhů plísní,
  • 100 druhů bakterií,

které jsou původci onemocnění jako například tyfus, paratyfus, úplavice, zápal plic, hepatitida, TBC, kulhavka, anthrax a další nemoci.

Patogeny mohou přežít uvnitř švábů nebo v jejich trusu delší dobu a odolávají zde i běžným dezinfekčním zákrokům. Je prokázáno, že trus švábů způsobuje u dětí alergické astma.

Zanechte odpověď