Svazarm

Svazarm byla od počátku padesátých do konce osmdesátých let civilní zájmová organizace, jejíž náplní byla činnost podporující různé vojensky využitelné specializace. Svatarm byla složina celého názvu Svaz pro spolupráci s armádou. Postupem času se Svazarm stával víc a víc civilnější a podporoval různé technické zájmy a technické sporty  občanů. Svazarm zanikl v roce 1990.

Branci, aktivní zálohy, školení civilní obrany

Svazarm byla tak zvaně branná organizace, jejímž prvotním obsahem byla branná výchova mládeže i dospělých.

 1. Mladí muži se ve Svazarmu připravovali v nějaké vojenské odbornosti a na tomto základě byli pak při povinném vojenském odvodu přiřazení k určité zbrani.
 2. Svazarm měl dál zajišťovat výcvik branných záloh 
 3. a školení civilní obrany pro nejširší veřejnost.

K těmto účelům byl v roce 1951 zřízen Svaz pro spolupráci s armádou, zkráceně Svazarm. Bylo to po vzoru podobné organizace fungující v Sovětském svazu.

Postupem času se náplní činnosti Svazarmu staly jiné zájmové aktivity, než – lidově řečeno – „hra na vojáčky“. Ve Svazarmu nacházeli uplatnění lidé s technickými zájmy a „techničtí“ sportovci.

Svazarm: Od ústředí po místní kluby. Nebo naopak?

Svazarm byl vystavěn tak, jako v té době všechny organizace:

 1. základní organizace a kluby Svazarmu v místech se zodpovídaly okresnímu výboru.
 2. Okresní výbory byly podřízeny krajským výborem Svazarmu
 3. a ty ústřednímu výboru.

To, co lidi zajímalo, se dělo v základních organizacích. 

Základní organizace Svazarmu se dál dělila na kluby pro dospělé a kroužky pro mládež, protože členem Svazarmu se mohl stát občan starší 14 let. Kluby se specializovaly:

 • automokluby,
 • radiokluby (amatérské radiové stanice, z kterých mohli amatéři navazovat kontakty s lidmi z celého světa),
 • aerokluby (motorové a bezmotorové létání),
 • parašutistické kluby,
 • střelecké kluby
 • kynologické kluby,
 • později kluby Hi-Fi…

Mládež pod odborným vedením získávala zkušenosti v modelářských kroužcích (lodní, letecké, auto, elekro…)

Autoškoly i motosporty

 • Svazarm provozoval jediné veřejné autoškoly.
 • Ve Svazarmu si mohli branci/odvednci zdarma udělat řidičský průkaz C – na nákladní automobil. Což jim zajistilo vojenskou službu za volantem, a o to šlo.
 • Svazarm a jeho automotokluby se zasloužily o vybudování sítě autokempingů – jiní provozovatelé autokempů nebyli.
 • Svazarm pořádal motoristické soutěže, a to i světového významu (mistrovství světa v motokrosu, například, ale i jiné).

Svazarm pod přísnější kontrolou

Ještě víc než jiné zájmové organizace byla činnost Svazarmu pod bedlivou kontrolou „stranických orgánů“ = orgánů KSČ. Vždyť „svazarmovci“ získávali takové dovednosti, kterými sice (a primárně) mohli posílit armádu „v boji proti imperialismu“, ale také se snadno mohli postavit proti zřízení: střelci, radisté, bezmotoroví letci, parašutisté, kynologové, potápěči, modeláři dálkově řízených modelů…

Členové Svazarmu se museli účastnit různých komunistických oslav (první máj, „vítězný února”, oslavách výročích k osvobození Československa Rudou armádou, VŘSR či na dnech Československé lidové armády) Na československé spartakiádě vystupoval Svazarm s vlastní (mimochodem technicky značně náročnou) skladbou.

Zánik Svazarmu a nástupnické organizace

Hned v prvních měsících roku 1990 došlo ke shodě, že Svazarm coby organizace primárně založená na podporu komunistického režimu nemá v demokratických podmínkách opodstatnění.

Na mimořádném celostátním sjezdu ve Zlíně bylo dne 24. března 1990 vyhlášeno ukončení činnosti Svazarmu. Sjezd ustanovil nástupnickou organizací Sdružení technických sportů a činností ČR (STSČ).

Nástupnické svazy měly právní subjektivitu a řídily se vlastními stanovami. Na nástupnickou organizaci byl postupně převeden majetek Svazarmu. Svazy musely projít tím, čí všechny transformované zájmové organizace, a to počátečním vedením bývalými vrcholnými funkcionáři Svazarmu, což přinášelo i stejné způsoby řízení.

Pod křídly Sdružení sportovních svazů České republiky

V oblasti technických zájmů a sportů v současné době u nás působí kolem dvou set občanských sdružení. Některé z nich zastřešují svazy a asociace, nejvíc asi Sdružení sportovních svazů České republiky (bývalé STSČ). Jsou to například:

 • Aeroklub České republiky,
 • Česká asociace akademických technických sportů,
 • Český kynologický svaz,
 • Český radioklub,
 • Český svaz biatlonu,
 • Moravskoslezský kynologický svaz,
 • Svaz branně – technických sportů České republiky,
 • Svaz modelářů České republiky,
 • Svaz potápěčů České republiky,
 • Svaz vodáků Moravy a Slezska,
 • Svaz vodáků České republiky,
 • Svaz vojáků v záloze České republiky,
 • Svaz záchranných brigád kynologů České republiky,
 • Ústřední automotoklub České republiky,
 • Zálesák – Svaz pro pobyt v přírodě.

Český střelecký svaz, Svaz civilní obrany a Asociace víceúčelových základních organizací se po majetkovém vyrovnání osamostatnily

Foto: archiv (jez)

Zanechte odpověď