Túra nebo tůra

Slovo túra označuje namáhavou cestu, práci. V tomto výrazu je nutné psát čárkované ú, protože slovo nemá český původ. Do evropských jazyků se slovo túra dostalo z francouzštiny (pravopis tour, výslovnost [tu:r]).

Písmeno ů (s kroužkem) je možné psát pouze v českých slovech v určitých pozicích:

  • na konci slova – mnoho bratrů, bratrův, domů, dolů
  • uvnitř slova – hrůza, stůl, průmysl

Jen ú (s čárkou) se píše v českých slovech:

  • na jejich začátku (únor, údržba…),
  • na švu slova složeného ze dvou základů (trojúhelník),
  • na švu předpony a slovního základu (neúnavný, neúroda).

Zanechte odpověď