V prostorách nebo v prostorech

Podle Slovníku spisovné češtiny existuje dané slovo ve dvou podobách: prostor a prostora.

Je zajímavé, že v různých slovních spojeních nelze slovo prostor a prostora zaměňovat, mezi oběma slovy je významový rozdíl.

Citujeme SSČJ:

prostor, -u m. (6. j. -u), prostora, -y ž.

1. (řidč. a poněk. zast. prostora) prostředí, místo žádnými rozměry blíže neomezené, neohraničené, nevymezené: zvuk nesoucí se p-em; volný p.; pudilo ji to ven do šíré p-y (Něm.); hvězdy zasvitly v p-u vesmíru; čtem o nesmírnosti p-y (zast., Ner.); hvězd.meziplanetární p.; filos. jedna ze základních forem existence hmoty: čas a prostor

2. (v mn. č. čast. prostora) prostředí, místo omezené (třemi, řidč. dvěma rozměry) n. vůbec nějak blíže vymezené: obytný p.; nezastavěný p. mezi domy; vzduchoprázdný p. (v baňce ap.); pracovní p.; zdržovat se v p-ách závodu, v nádražních p-ách;

Z  příkladů uvedených v bodě 1 vyplývá, že slovo prostorabstraktní význam, označuje prostředí neohraničené žádným rozměrem. Není užito v množném čísle.

Ve druhém významu má slovo prostor, prostory význam konkrétní, označuje ohraničená prostředí. V množném čísle se obvykleji užívá tvaru podle ženského rodu v prostorách: pohybovat se v obytných prostorách, zastupitelstvo jedná se o nezastavěných prostorách.

Zanechte odpověď