Vlastní jména

Vlastní jména tvoří jednu z podskupin podstatných jmen. Od ostatních jmen se odlišují svým pravopisem – píšou se s velkým počátečním písmenem.

Opakování o podstatných jménech

Podstatná jména jsou názvy

osobmuž, prodavač, Jan, zvířatpes, Alík, věcí kniha, vlastnostískromnost, dějůzpěv, běhání.

Druhy podstatných jmen:

a) konkrétníchlapec, kočka, strom, talíř x abstraktníláska, běh,

b) obecnárostlina, mouka, kreslení x vlastníPraha, Čech, Jana

Vlastní jména

Vlastní jména (propria) označují jedinečný jev, jednotlivou osobu, zvíře, věc.

Druhy vlastních jmen
  • jména osobní skutečných nebo smyšlených osob

jméno (Věra), příjmení (Horák), přezdívka (Babulka), pseudonym (Magor), jméno skupiny osob (Novákovi, Přemyslovci, Seveřan, Afričan), jména příslušníků národů (Angličan, Ind, Čech) bájné nebo pohádkové jméno (Perun, Sněhurka),

  • jména skutečných nebo smyšlených zvířat (pes Alík, drak Šmak; odlišujeme vlastní jména od zoologické terminologie: kočka Míca x kočka domácí)
  • jména skutečných či smyšlených rostlin (Yggdrasil – bájný strom severské mytologie, Husova lípa)
  • zeměpisná jména (Asie, Dunaj, Skandinávský poloostrov, Říp, Malá Strana, Dub sedmi bratří, ulice Pod Palmovkou)
  • jména objektů mimo planetu Zemi (Orion, Mléčná dráha, Jupiter)
  • jména lidských výtvorů, společenských, kulturních, politických vztahů, institucí (kniha Babička, automobil Škoda Octavia, Novosvětská symfonie, Snídaně v trávě, Parlament České republiky, Národní divadlo, Rada bezpečnosti, restaurace U Lucerny)
  • názvy významných událostí (Vánoce, Den české státnosti; mnohé názvy událostí se píšou s malým písmenem: druhá světová válka)

Jména a příjmení

Rodná jména mají velice starobylý původ, o něco mladší jsou příjmení. Je zajímavé podívat se do etymologického slovníku a zjistit původ a význam jména.

Mezi rodnými jmény najdeme jména různého původu:

náboženská: Josef, Matouš, Marie, Anna

přejatá z hebrejštiny: Adam – člověk, Eva – živá, Zuzana – lilie,

latiny: Felix – šťastný, Libor – svobodný, Lucie – světlá,

řečtiny: Agáta – dobrá, Petr – skála,

slovanská: Ivan, Aleš, Jaromír, Boleslav, Ladislav, Božena, Ludmila

germánská: Karel, Richard, Irma, Matylda

anglosaská: Oskar, Evelína

Základními druhy českých příjmení jsou příjmení vzniklá

– z osobních jmen (Janek, Pavel),

– ze jmen místních, národních, obyvatelských (Dolníček, Horák, Němec),

– podle bydliště (Podskalský, Mlýnský),

– podle tělesných a duševních vlastností (Silný, Plachý, Churavý, Lakomý),

– podle sociálního postavení (Hrabě, Láník, Měšťánek)

– z názvů pracovní činnosti člověka (Krejčí, Švec),

– z názvů živočichů a rostlin (Pěnkava, Růžička),

– z názvů věcí (Kopyto, Motyčka)

– ze slovesného pojmenování různých dějů (Pospíšil, Odehnal, Zavřel).

Pamatuj!

Pravopis vlastních jmen je kvůli velkým písmenům poměrně složitý a řídí se mnoha pravidly, která jsou průběžně upravována. Proto v případě pochybností vždy nahlédneme do Pravidel českého pravopisu nebo použijeme http://prirucka.ujc.cas.cz/.

Zanechte odpověď