Vykašlávání a zvracení krve

Zvracení krve a vykašlávání krve může nastat v důsledku úrazu  či poranění, akutního onemocnění, infekční choroby nebo i vážného onemocnění. Jestliže se nejedná o jasnou příčinu (naříklad předchozí krvácení z nosu), je třeba navštívit lékaře.

Zvracení a vykašlávání krve není bez příčin

Nádorové onemocnění. Příznakem zhoubného bujení v zažívacím traktu bývá zvracení krve. Nemoc se ovšem již hlásí i jinými nepřehlédnutelnými příznaky, zejména bolestí a hubnutím. Projevem pokročilého nádoru plic se stává vykašlávání krve

Tuberkulóza. Vykašlávání krve se objevuje v pokročilých stadiích tuberkulózy. Jestliže tuberkulózu provází i žaludeční nevolnost, objevuje se krev i při zvracení.

Polknutí cizího tělesa. Na nebezpečí vznikající komplikace upozorňují příměs krve ve slinách, zvracení krve, horečka, bolest při polykání vystřelující do zad mezi lopatky a pocity zhoršeného dýchání. Zvracení krve zmizí po odstranění polknutého předmětu, což by se mělo dít lékařským zákrokem.

Krvácení z nosu. Vykašlávání krve a v ojedinělých případech zvracení krve je velmi často závěrečným jevem po masívním krvácení z nosu, a to zejména tehdy, zaklání-li postižení při krvácení z nosu hlavu a tak krev vtéká do zažívacího a dýchacího ústrojí.

Vředové nemocnění. Častou komplikací vředové choroby je krvácení z vředu, což se může projevit zvracením krve. Vředy jsou drobné eroze, které narušují celistvý povrch vnitřní výstelky žaludku či dvanáctníku a umožňují pronikání agresivních kyselých trávicích šťáv k buňkám uloženým hlouběji. K příznakům patří nevolnost, břišní bolesti, zvracení – někdy zvracení krve. Někdy bývá krev i vykašlávána.

Kurděje. Oteklé a krvácející rudé dásně, páchnoucí dech, samovolné vypadávání zubů, bodové krvácení kolem kořínků vlasů a chlupů, rozsáhlé podlitiny a modřiny, oteklé a prokrvácené klouby, krvácení z nosu, do očí, do stolice, zvracení krve, nehojící se rány, těžká celková slabost a malátnost s konečným fatálním selháním orgánů a srdce s neúprosnou rychlou smrtí. V současné době onemocnění kurdějemi téměř nehrozí, a když, je snadno léčitelné (vitamin C).

Exotické nemoci

  • Ebola. Onemocnění propuká do několika dní od infekce a má velmi náhlý začátek, který byl dříve mylně zaměňován za malárii. Objevuje se silné krvácení – do kůže, do tělesných dutin, do orgánů, což působí krvácivé průjmy, případně i zvracení krve.
  • Obdobné příznaky má i dosud neznámá africká choroba (Somálsko, Keňa). Je podobná nemoci, kterou způsobuje virus Ebola. Projevuje se horečkami, průjmy, krvácením a zvracením krve, postižení často umírají do 24 hodin po zjištění prvních příznaků.
  • Indonéská choroba dýchacího ústrojí místně nazývaná „prasečí epidemie“ (přenoscem choroby zřejmě vepři). K příznakům patří problémy s dýcháním, zvracení krve a krvácení z nosu a uší.

Zvracení a vykašlávání krve: První pomoc

Zvracení krve je příznakem vážného vnitřního onemocnění či důsledkem úrazového děje. Postiženého ošetřujeme v poloze na zádech s pokrčenými dolními končetinami, přikládáme studené obklady na břicho, výjimečně dáme ústy led, protišoková opatření, voláme RZP.

Vykašlávání krve provází těžká plicní onemocnění při náhlém zhoršení, vzniká při úrazu hrudníku. Ošetřujeme v polosedě, zajišťujeme tělesný a hlasový klid, protišoková opatření, studené obklady na hrudník. Při prudkém vykašlávání (chrlení) krve volíme polohu na boku s mírně vypodloženým hrudníkem.
(Zdroj: ČČK)

Zanechte odpověď