VZP osobní účet: Kontrola vykázané péče

Nejenom pro vlastní přehled pacientů, ale rovněž pro jejich důvěru k ošetřujícím zdravotnickým pracovníkům umožňuje Všeobecná zdravotní pojišťovna svým pojištěncům kontrolu, kterou zjistí, jaká zdravotní péče byla vykázána na jejich rodné číslo. Zároveň se také může dozvědět, kolik stála zdravotní péče, kterou jim zdravotníci poskytli a jestli vykázané úkony odpovídají skutečnosti. Rodiče nezletilých dětí mohou vyžádat přehled péče poskytnuté jejich dětem. O přehled se žádá písemně, VZP odpoví rovněž písemně. Přehled se poskytuje zdarma.

Kontrola vykázané péče

Tu a tam prosákne na veřejnost zpráva o nějakém zdravotnickém zařízení nebo o konkrétním samostatně podnikajícím zdravotnickém pracovníkovi, který vykazoval zdravotní pojišťovně úkony, které nikdy neprovedl.

Delší dobu neměl pojištěnec šanci se vůbec dozvědět, že se takováto nekalá transakce děla prostřednictvím jeho rodného čísla, jinak řečeno, že neposkytnutá péče byla fiktivně „provedena“ právě jemu, aniž by o tom však měl ponětí.

 • Zjistil to třeba až tehdy, kdy mu byl odmítnut příspěvek pojišťovny, na která má pojištěnec nárok jen v nějaké směrné době (třeba příspěvek na brýle jednou za tři roky a podobně). K jeho nemilém u zjištění mu tak třeba bylo sděleno, že mu příspěvek na brýle nenáleží, protože ho dostal před rokem. Ale to je jen takový příklad pro ilustraci. Ve většině případů – a mohly být mnohem závažnější – se pojištěnec nedozvěděl.

Proto už před časem zavedla Všeobecná zdravotní pojišťovna službu svým klientům, a to možnost vyžádat svůj přehled vykázané péče. Služba vychází z práva pojištěnce mít pod kontrolou správnost a oprávněnost úhrad za poskytnutou péči.

Co je z přehledu patrné

Na žádost pojištěnce je zdravotní pojišťovna povinna písemně poskytnout jednou za rok údaje o zdravotní péči uhrazené v období posledních 12 měsíců (§ 43 zákona číslo 48/1997 Sbírky). Období 112 měsíců je v životě dospělého člověka poměrně krátká doba – a čím je starší, tím je rok kratší. Proto není žádný problém rozpomenout se:

 • kdy jsme v posledních 12 měsících byli lékaře,
 • který lékař to byl,
 • jaké vyšetření jsme absolvovalo,
 • které léky dostali a kolik
 • a zda vše, co je uvedeno v osobním účtu odpovídá skutečnosti.

Starší lidé, kterým paměť už moc neslouží, mohou svůj přehled zkontrolovat za pomoci potomků nebo jiných osob, které vědí, jak často lékaře navštěvují a jaké zákroky podstoupili. Když zjistíme nějakou nesrovnalost, je doporučeno neprodleně informovat svoji zdravotní pojišťovnu, která tuto záležitost prošetří. Z přehledu se také dozvíme, kolik stála péče vynaložená na naši léčbu.

Vyžádání přehledu

 1. O zaslání přehledu vykázané péče pořádáme Všeobecnou zdravotní pojišťovnu dopisem,
 2. a nebo o něj přímo požádáme na příslušné pobočce VZP.

V dopise uvedeme, že žádáme o písemné sdělení údajů o zdravotní péči, kterou za nás VZP uhradila, dále:

 • své jméno,
 • příjmení,
 • číslo pojištěnce (rodné číslo)
 • a adresu trvalého bydliště nebo zasilatelskou adresu.

Pojišťovna pošle přehled jako doporučenou zásilku do vlastních rukou, a nebo se při ústním jednání dohodneme, že si (asi za tři týdny) přehled vyzvedneme osobně na pobočce VZP.

Za přehled nic platit nebudeme.

Zanechte odpověď