Živnostenský list: Co je potřeba

Třebaže se lidově stále používá termínu „živnostenský list“, ve skutečnosti se už žádný dokument toho názvu nevydává. Abychom mohli začít podnikat, potřebujeme výpis ze živnostenského rejstříku. Dříve vydaný živnostenský list podle starší legislativy ovšem stále platí.

První krok: Pročíst si zákon

Když začínáme podnikat, ze všeho nejdřív je dobré pročíst si zákon o živnostenském podnikání číslo 455/1991 Sbírky. Protože naše další kroky povedou na živnostenský úřad, je dobré předem se s problematikou teoreticky seznámit, abychom věděli, na co se budeme ptát my, ale také rozuměli, když bude pracovník živnostenského úřadu klást otázky nám.

Jakou činnost chceme provozovat?

V zákoně o živnostenském podnikání je v úvodu vyjasněn pojem živnost.

  • „Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.“

Živností může být právě tak instalatérská firma, jako kancelář realitního makléře.

V zákoně jsou vyjmenovány druhy činností, které nejsou za živnost považovány. Jedná se například o činnosti, které může provádět jenom stát – nemůžeme si například zřídit živnost vojáka, provádět archeologické výzkumy a jiné vyjmenopvané činnosti.

Živností nejsou nazávány činnosti advokátů, architektů, auditorů, farmaceutů, lékařů, soudních znalců (všechny obory činností jsou uvedeny v zíkoně), a to ani tehdy, když tuto činnost vykonávají jako fyzické osoby.

Podmínky pro získání oprávnění

Abychom získali živnostenské oprávnění, musíme splnit tři podmínky, které nelze nijak obejít:

  1. dosažení věku 18 let,
  2. způsobilost k právním úkonům
  3. a bezúhonnost.

Při jejich splnění můžeme ohlásit a provozovat tak zvanou živnost volnou.

Jestliže chceme provozovat živnost řemeslnou nebo tak zvanou živnost vázanou, musíme doložit odbornou způsobilost (seznam opět v živnostenském zákonu).

Dalším typem je živnost koncesovaná, kterou lze provozovat jedině po udělení koncese. (Podrobnosti v zákonu.)

Návštěva a živnostenského úřadu

Živnost ohlásíme a výpis z živnostenského rejstříku získáme na kterémkoliv živnostenském úřadě v celé České republice.

  • Je třeba vyplnit formulář, který je jednotný. Vyplníme ho buď sami, a nebo to za nás učiní pracovník řivnostenského úřadu. Další možností je vyplnit a podat formulář elektronicky.
  • Při návštěvě živnostenského úřadu bude ověřována naše totožnost, proto je třeba s sebou mít platný osobní průkaz (občanka, pas).
  • Za ohlášení živnosti a vystavení výpisu z živnostenského rejstříku zaplatíme správní poplatek 1000 korun.
  • Když bude starší živnostenský list jen tak zvaně rozšiřovat o další předměty živnostenského podnikání, zaplatíme 500 korun.
  • Asi za čtyři týdny nám finanční úřad pošle písemné oznámení o přiděleném daňovém identifikačním čísle (DIČ).

Dobrá služba

Na živnostenském úřadě nám také hned nabídnou registraci k platbě zdravotního a sociálního pojištění a dani z příjmu fyzických osob na příslušném finančním úřadě. Je to výhodná sluřba zdarma, který nám ušetří další „obíhání“ úřadů, a tak se vyplatí nabídku přijmout hned.

Zanechte odpověď