Životopis v němčině

K dnešní době patří cestování do zahraničí. Nejedná se jen o turistiku, poznávání památek, ale protože Německo, Rakousko nebo Švýcarsko jsou České republice nejblíž, jde také o pobyt spojený s brigádou, studiem, nebo dokonce zaměstnáním. Při získávání pracovní pozice nebo studijního pobytu musíme být schopni se náležitě prezentovat – napsat v němčině správně svůj životopis, uvést v něm všechny potřebné údaje. Je samozřejmé, že životopis brigádníka se bude lišit od životopisu studenta, který chce strávit několik semestrů na německé univerzitě, nebo zájemce o trvalé zaměstnání.

Strukturovaný životopis

V tzv. strukturovaném životopisu je nutné přehledně, stručně a pravdivě uvést všechny důležité údaje:

 • osobní data (Persönliche Daten): fotografii, jméno (Name), příjmení (Familienname), datum narození (Geburtsdatum), adresu, státní příslušnost (Staatsangehörigkeit), rodinný stav (Familienstand, ledig – svobodný, veheiratet – ženatý/vdaná), telefon a e-mailovou adresu,
 • název pozice, o kterou pisatel usiluje (Angestrebte Stelle),
 • pracovní zkušenosti (Berufserfahrung)
 • přesné názvy absolvovaných škol, kurzů (Schul- und Berufsbildung) vždy od nejvyššího dosaženého vzdělání, chronologicky,
 • datum odkdy dokdy probíhalo vzdělávání,
 • doplňkové vzdělání týkající se jazykových znalostí, rozšíření kvalifikace, (zusätzliche Ausbildung)
 • další znalosti a dovednosti (besondere Kenntnisse) údaj o řidičském oprávnění (Führerschein), ovládání počítače (Computerkenntnisse),
 • pracovní zkušenosti, studijní úspěchy související s pozicí, o kterou pisatel usiluje (Berufserfahrung),
 • povahové vlastnosti (Eigenschaften), zájmy a koníčky (Interessen), pokud je to potřeba,
 • reference (Referenzen), kontakty (e-mail, telefon) na instituce, kde pisatel pracovně působil a uvádí je v životopisu (kvůli ověření),
 • příloze (Anlagen) kopie vysvědčení (Zeugnisse), certifikátů (Zertifikate), osvědčení…
 • místo (Ort) a datum (Datum), kdy byl životopis napsán,
 • podpis (Unterschrift).

Předloha

Lebenslauf

Persönliche Daten

 

Foto

Name

Familienname

Geburtsdatum

Adresse

Staatsangehörigkeit

Familienstand

Telefon

E-Mail

Tscheche

ledig/veheiratet

Angestrebte Stelle
Berufserfahrung
Schul- und Berufsbildung 2009 – 2014

2006 – 2009

Wirtschaftsuniversität in Prag

Fakultät für internationale Beziehungen

Fach: Wirtschaftliche Diplomatie

Zweisprachiges Gymnasium, Prag

Zusätzliche Ausbildung Sommer 2010

2008 (6 Monate)

Deutschkurs (B2)

Schüleraustauschprogramm, USA

Besondere Kenntnisse Sprachen Deutsch fließend, Wort und Schrift, (B2)

Englisch: fließend, Wort und Schrift, (B2)

Tschechisch: Muttersprache

Computerkenntnisse Excel, Word, Powerpoint, Corel Draw, Money S3, Internet, Linux
Führerschein SK B, aktiver Fahrer (rund 30.000 km)
Berufserfahrung
Eigenschaften flexible Person, kreativ, positiv,
Interessen Sport, Reisen, klassische Musik
Referenzen
Anlagen Zertifikate, Zeugnisse
Ort, Datum, Unterschrift

Není samozřejmě jednoduché napsat vlastní životopis v cizím jazyce. Hotový životopis, zkontrolovaný a opravený někým, kdo němčinu opravdu ovládá, je prvním krokem k cíli, který čeká v zemi, kde se mluví německy.

Zanechte odpověď