Zvětšená slezina – splenomegalie

Slezina, orgán, který je uložen v levém podžebří, má významnou roli v krevním a imunitním systému. Jde o místo, v němž dochází k odbourávání červených krvinek, podílí se na vývoji bílých krvinek, je zásobárnou krve, která se v jisté fázi života aktivně podílí i na tvorbě červených krvinek.
Když je vše tak, jak má být, slezina je schovaná pod žeberním obloukem, není hmatná a  žebra ji poměrně dobře chrání. Normální velikost sleziny je 10-13 cm na 6-8 cm u dospělých. Někdy se však stane, že se slezina zvětší, což může být doprovázeno i bolestí břicha, pocitem plnosti a nepříjemnými tlaky. Ke zvětšení sleziny – splenomegalii dochází z různých příčin, ty jsou více, či méně znepokojující…

Příčiny zvětšené sleziny

  • Slezina se nejčastěji zvětší z důvodu infekčního onemocnění, jakým je třeba mononukleóza anebo i jiné bakteriální infekce (toxoplazmóza, tuberkulóza, syfilis). Vůbec nejvíce se slezina zvětší i u parazitických infekcí, malárie, EBV viru a Cytomegaloviru (tyto dva viry se v těle vyskytují u mononukleózy, hepatitidy, zápalu plic, sepse, HIV, zánětu mozkových blan, zánětu lymfatických cest atd.).
  • Zvětšená slezina se objevuje i u kardiovaskulárních chorob, tam kde nemocný bojuje se selháváním srdce, trombózami, endokarditidou nebo jaterní cirhózou a portální hypertenzí.
  • Splenomegalie se objevuje i u autoimunitních onemocnění, jakými jsou lupus nebo revmatoidní artritida.
  • Zvětšenou slezinu mají lidé, které trápí onemocnění krve – leukémie, srpkovitá chudokrevnost, zvýšené odbourávání erytrocytů.
  • Amyloidóza, a pak střádavá metabolická onemocnění, jako Gaucherova choroba, Nieman-Pickova choroba, gangliosidóza nebo Wolmnova choroba.
  • Slezina se zvětšuje i v průběhu některých nádorových onemocnění – vedle leukémie, Hodgkinova choroba i nonhodkinský lymfom.
  • Velmi závažným stavem zvětšené sleziny je ten, kdy dojde k roztržení sleziny. Tento stav je život ohrožující.
  • U těhotných se zvětšená slezina objevuje obvykle tehdy,  když trpí chudokrevností, kterou je nutné bez prodlení řešit.

Co stojí za zvětšením sleziny zjistí důkladné vyšetření
Zvětšenou slezinu odhalí ultrazvuk břicha. Ultrazvuk dokáže odhalit i abscesy, sraženiny a modřiny pod pouzdrem sleziny. Krevní odběry pak dokáží odhalit chudokrevnost, infekci i rakovinu. Vhodné je i vyšetření hematologem. V případě potřeby je možné provést i CT, odběr kostní dřeně.

Léčba zvětšené sleziny

Léčba se odvíjí od příčiny, která zvětšení sleziny vyvolala. V případě infekce tedy její léčba, jejíž součástí by měla být i antibiotika. V případě, že však není možno příčinu nalézt a nemocný si nestěžuje na žádné potíže, vyčkává se. Lékař provádí opakované kontroly a sleduje se, zda se neobjeví nějaké nové příznaky. Pakliže naopak zvětšenou slezinu doprovází výrazné komplikace, u nichž není možno odhalit příčinu anebo je není možno běžně léčit, je vhodné ji chirurgicky odstranit. Chirurgické řešení je však nutné pořádně zvážit, zda je to vskutku nutné. Ano, žít můžeme i bez sleziny, ale nemluví se o tom, že bez ní můžeme být ohroženi infekcemi, před nimiž nám slezina dokáže ochránit. Do životního ohrožení vás pak může dostat pneumokoková infekce, meningok, haemophilus influenze typu B, infekce kostí, kloubů a krve.

Zanechte odpověď