Zvětšené srdce

Má-li člověk z nějakého důvodu zvětšené srdce, sám to nepozná. Existují ale nemoci, u nichž se zbytnění srdce (zvětšené srdce, hypetrofie srdce) může objevit jako průvodní jev nebo komplikace. Proto u některých nemocí lékaři přistupují ke kontrole srdce, i když pacienta do ordinace přivedly jiné problémy. Jak se projevuje zvětšené srdce a které nemoci provází?

Velké srdce není výhra

Srdeční sval se obvykle zvětšuje (podobně jakmo i jiné svaly), je-li vystaven pravidelné zvýšené zátěži.

  • Zbytnělé srdce se v některých případech hůře prokrvuje, zásobení kyslíkem vázne.
  • Postižený člověk pociťuje bolesti na hrudníku.
  • Lidem s chorobně zbytnělým srdcem hrozí vyšší riziko srdečního infarktu.

Adaptace srdce na zvýšené pracovní zatížení patří mezi oblasti lékařského výzkumu, které byly dlouho bez zásadních poznatků. Dlouho se také nevědělo, jaký je mechanizmus zvětšování srdce.

Vrozené a získané vady srdce

Příčiny závažných nemocí srdce a cév odborníci často hledají v časných fázích vývoje jedince. Rizikové faktory ischemické choroby srdeční a arteriosklerózy působí brzy po narození, genetické faktory již před narozením.

Vedle poruchy průsvitu věnčitých tepen srdce však dochází pod vlivem různých zásahů ze zevního prostředí i ke změnám bílkovinového složení srdečního svalu.

Srdce zvětšené chorobou

Zvětšené sdce lékaři dokážou nahmatat podle netypického místa srdečního úderu, ale mnohem přesněji je zjistí retngenem nebo pomocí elektrokardiografu (EKG). Ve většině případů je zvětšení na pravé straně (komory nebo síně).

Ke zvýšené zátěži srdečního svalu, a tím k jeho následnému zbytnění, dochází především za situace, kdy srdce musí překonávat větší odpor krve způsobený trvalým tlakovým přetíženým. Typickým příkladem je například vysoký krevní tlak.

Jiným příkladem je je objemové přetížení srdečního svalu, kdy se část krve vrací do srdce nebo je do něj přiváděno velké množství krve (například při poruchách srdečních chlopní).

Zbytnělé srdce mívají i pacienti při plicní hypertenzi.

Zvětšené srdce: Léčba

  1. Bylo vyvinuta mnoho různých léků zlepšujících průchodnost věnčitých tepen, bránících usazování tukových látek v jejich stěně, upravujících krevní tlak a bránících poruchám srdečního rytmu.
  2. Vedle toho, nejen u nás ale i všude na světě, dochází k návratu k přirozeným způsobům ochrany srdce podáváním rostlinných látek. Již mnoho desetiletí se k snižování krevního tlaku používá česnekových dražé a preparátu z kozlíku lékařského k prevenci poruch srdeční činnosti.

Velká srdce z piva

Při nadměrném příjmu kobaltu (nad 5 mg/den) může vzniknout zvětšení srdce. Tato vleklá otrava kobaltem vešla před lety do dějin lékařství jako tak zvané mnichovské pivní srdce. Týkala se velkých pijáků piva, popíjejících pivo z jednoho pivovaru v Mnichově. V tomto pivu byl vysoký obsah kobaltu. Kobalt se do piva dostával uvolňováním z potrubí, ve kterém byl přítomen.

Zanechte odpověď